Werken

Afbeeldingen

AtelierFrankLetterie Atelier Frank Letterie olieverf 100 x 120 cm
Zeegezicht Zeegezicht olieverf 30 x 40 cm
NoordFrankrijk Noord Frankrijk olieverf 42 x 74 cm
Napels Napels aquarel 45 x 40 cm
Kleipolder Kleipolder aquarel 50 x 42 cm
HavenCyprus Haven Cyprus aquarel 40 x 50 cm
FranseNoordkust Franse Noordkust gem. techniek 55 x 75 cm
FranseKust Franse Kust olieverf 13 x 22 cm
Fonte, Italië aquarel 35 x 28 cm
Drijfhout Drijfhout olieverf 100 x 100 cm
DorpMetMolen Dorp met molen olieverf 30 x 40 cm
Donkerebomenbos Donkere-bomenbos olieverf 140 x 100 cm
Compositie Compositie krijt 35 x 45 cm
CapGrisNez Cap Gris Nez aquarel 50 x 70 cm
Bloemleven Bloemleven aquarel 60 x 47 cm
Rhônedal (Zuid-Frankrijk) 55 x 80 cm
Onweer aquarel 40 x 50 cm
Na de storm (Sardinië) aquarel/krijt 40 x 50 cm
Stilleven olieverf 39 x 56 cm
Piemonte (Italië) 60 x 75 cm
Provence (Zuid-Frankrijk) 50 x 73 cm
Dierbaar stilleven aquarel 42 x 36 cm
In het Atelier olieverf 75 x 33 cm
Strandgezicht olieverf 35 x 25 cm
Cyprus aquarel 50 x 40 cm
Hollands Landschap olieverf 75 x 20 cm
Straatbeeld aquarel 50 x 45 cm
Zee-flora aquarel 50 x 45 cm

Cover-EdithClaessen Boekje
Edith Claessen, Schilderijen
21 x 21 cm € 15,-
Cover-AtelierAtjehstraat Boekje
Edith Claessen, Atelier Atjehstraat
21 x 21 cm € 15,-